"Fiziksel zindelik mutluluğun ilk koşuludur." Joseph H. Pilates